เห็ดวิเศษ (Psilocybin) คืออะไร?

มักเรียกว่า แอลเอส เห็ดเห็ดวิเศษเป็นเห็ดป่าและปลูกฝังที่ใช้ทั้งในเชิงนันทนาการและในเชิงพิธีกรรมที่มีแอลเอสซิลโลบินและ / หรือแอลเอซิลินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตที่รับผิดชอบต่อการเดินทางของคุณ

เห็ด Psilocybin นั้นไม่ใช่คำที่ถูกต้องแม้ว่าจะมีเห็ดหลอนประสาทอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่มีสารเคมีสองชนิดนี้ตัวอย่างคือ 'fly agaric' ซึ่งแทนที่จะมีสารออกฤทธิ์ทางจิตและกรด ibotenic และ muscimol เมื่อกลืนเข้าไปสารประกอบเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกย่อยสลายในร่างกายให้อยู่ในรูปแบบที่ทำให้เกิดภาพหลอนและประสบการณ์ของ 'การเดินทาง'