ทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางไม่ดี

งานฉุกเฉินที่ทำให้เคลิบเคลิ้มในงานเทศกาลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ: เช่นเดียวกับประสาทหลอนอื่น ๆ เห็ดสามารถกระตุ้นให้เกิดความปีติยินดีและความสุขที่บริสุทธิ์ได้ แต่ก็อาจทำให้เกิดประสบการณ์ที่น่าพอใจน้อยลง ประสบการณ์ของความรู้สึกท่วมท้นและวิตกกังวลหลังจากเสพสารที่ทำให้เคลิบเคลิ้มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็น 'การเดินทางที่ไม่ดี' มิกะ * เป็นอาสาสมัครในภาวะฉุกเฉินทางประสาทหลอน […]