เดนเวอร์โหวตให้ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของเห็ดวิเศษ

เดนเวอร์โหวตให้ลดระดับความเป็นอันตรายของเห็ดวิเศษเดนเวอร์เป็นเมืองแรกของสหรัฐอเมริกาที่ลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตามกฎหมายของ psilocybin ซึ่งเป็นสารประกอบที่ใช้งานอยู่ในเห็ดวิเศษที่เรารัก ความคิดริเริ่มที่นำโดย Decriminalize Denver ได้รับคะแนนโหวต 1,979 คะแนน Decriminalization นำโดยเพียง 51% มันแน่นมากทำให้ผู้คน 89,320 คนลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการลดทอนอำนาจในขณะที่ […]