Raiding Area 51! แอลเอส

การประกวด: Raiding Area 51 บน Psilocybin โอเคเราทุกคนถามว่า:“ พื้นที่ 51 คืออะไร?” “ มีมนุษย์ต่างดาวใน Area 51 หรือไม่” “ การไปอายุ 51 ถูกกฎหมายหรือไม่” “ ยูเอฟโอมีจริงหรือ” มีคนอีกกว่าล้านคนที่มุ่งมั่นที่จะค้นหา! งานเฟซบุ๊กได้จัดให้มีการบุกค้นพื้นที่ลับสุดล้ำ 51: ซึ่ง […]