ชุดปลูกเห็ดวิเศษ: ความแตกต่างระหว่าง GO-kit และ X-kit

ในเว็บช็อปของเราเราขายชุดเครื่องมือสำหรับการเติบโตที่แตกต่างกันชุด X และชุด GO เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับการเติบโตที่เล็กกว่า แต่ก็ยังแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งสองชุดเพาะปลูกได้รับการฟักตัวแล้วและมีไมซีเลียมและจากนั้นจะมีการเจริญเติบโตของเชื้อรา คุณสามารถซื้อ Growkits ในสายพันธุ์ย่อยมากมายเช่น McKennai, Mexican, Golden […]