หลักฐานอารยธรรมโบราณโดยใช้ประสาทหลอน

ตราบใดที่มนุษย์ยังหาอาหารพวกมันได้สัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เคลิบเคลิ้มตามธรรมชาติ ตราบเท่าที่พวกเขาได้สัมผัสกับประสาทหลอนพวกเขาได้สำรวจพวกมัน ตราบใดที่พวกเขาได้รับการสำรวจพวกเขายังส่งผลต่อการปฏิบัติและความเชื่อทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเรา ใช้เบาะแส […]