การศึกษาสมองใหม่คาดการณ์การเดินทางที่ดีหรือไม่ดี

การศึกษาที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ได้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมาสทริชต์ในเนเธอร์แลนด์ การศึกษานี้ให้ความกระจ่างว่า psilocybin มีผลต่อกลไกทางระบบประสาทอย่างไรทำให้เกิดความรู้สึกของการสลายตัวของอัตตาหรือ 'ความตายของอัตตา' การค้นพบนี้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดประสาทหลอนจึงสร้างคลื่นในการรักษาความผิดปกติทางอารมณ์เช่น […]