นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า Ego Death ทำงานอย่างไร

“ …วิชชาที่สมบูรณ์ - เกินคำบรรยายเหนือกาลเวลาเกินตัวตน ไม่มีนิมิตไม่มีตัวตนไม่มีความคิด มีเพียงการรับรู้ที่บริสุทธิ์และอิสรภาพที่เป็นสุข” (Timothy Leary) สำหรับนักจิตกรที่มีประสบการณ์แล้ว 'ความตายของอัตตา' เป็นปณิธานทั่วไป ความตายของอัตตาหมายถึงเมื่ออัตตา (หรือ“ ความรู้สึกตัวเอง”) ของคุณสลายไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงที่ประสาทหลอน […]